fbpx

Na čo treba pamätať pri ceste do zahraničia?

Máte možnosť si vybrať  krátkodobé alebo celoročne cestovne poistenie, ktoré Vám ponúkajú komerčné poisťovne. Poistenie máte možnosť si aj zakúpiť  ako doplnkový produkt k bankovému účtu, ktoré sa od bežného poistenia líši nižšími limitmi, či rozsiahlejšími výlukami.

Hoci  ste držiteľom Európskeho zdravotného preukazu, tento  preukaz  platí len pri ošetrení v štátnom zariadení a budú k Vám pristupovať ako rezidentovi danej krajiny, čo znamená, že ak niektoré úkony sú v danej krajine spoplatnené budete ich musieť uhradiť v plnej výške.

Náklady na hospitalizáciu, za lieky či ošetrenie alebo špeciálnu prepravu do SR môžu sa v prípade úrazu alebo aj choroby vyšplhať  na niekoľko tisíc EUR, ktoré je potrebné zaplatiť pri ošetrení v zahraničí v nemocnici, lekárovi alebo v lekárni.

Pri výbere cestovného  poistenia je potrebné pozrieť sa na jednotlivé limity plnenia, teda výšku plnenia v EUR,  napr. liečebných nákladov, úrazu. Je rozdiel či Vás ošetria v Európe, kde za ošetrenie zlomeniny ruky to môže byť suma cca 500 EUR, avšak v Amerike sa toto isté ošetrenie  môže vyšplhať na niekoľko tisíc dolárov. Zároveň nezabúdajte, že ak  do zahraničia idete vykonávať rizikový šport, ako je napr. potápanie, paragliding  alebo na pracovnú cestu, si do poistenia zahrnúť aj pripoistenie rizikových športov, pracovnej cesty, aby Vám poistenie krylo náhodné škody, ktoré danou činnosťou vzniknú.

Čo znamená komplexnosť v cestovnom poistení?

Je to komplex rizík, ktoré by mala poistka obsahovať. Tvoria ich:

  • Liečebné náklady
  • Trvalé následky úrazu,
  • Smrť úrazom
  • Poistenie batožiny
  • Pripoistenie na COVID-19
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie storna zájazdu či letenky.

Kvalitné cestovné poistenie v rámci poistenia liečených nákladov by malo obsahovať aj pripoistenie ochorenia COVID – 19, ktoré väčšina poisťovní upravila cez verejný prísľub, ktoré kryje okrem liečebných nákladov v zahraničí aj náklady na ubytovanie z dôvodu karantény, či náklady na dopravu domov.

Komplexné cestovné poistenie v komerčnej poisťovni s vyššie uvedenými rizikami  na 1 deň vychádza v priemere  1,55 eur . V prípade, že by ste sa do zahraničia vybrali vlastným motorovým vozidlom a nemáte havarijné poistenie môžete si k cestovnému poisteniu pripoistiť aj asistenčné služby pre motorové vozidlá, ktoré zahŕňajú napr. opravu alebo poruchu vozidla na mieste nehody, odťah vozidla, úschovu vozidla …

Až 47 % zo všetkých poistných udalostí nahlásených z cestovného poistenia počas leta tvoria úrazy alebo ochorenia klientov v zahraničí a s tým súvisiace liečebné náklady na ošetrenie a hospitalizáciu.

V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal, gastroenteritída a rôzne hnačkové ochorenia, infekcie dýchacích ciest, srdcové kolapsy, ale aj úrazy ako vyvrtnutie členka, narazenie prstov rúk či zlomeniny horných aj dolných končatín.

Pri celoročnom cestovnom poistení je potrebné pamätať aj na to, že maximálna dĺžka jedného vycestovania vo väčšine poisťovniach nemôže presiahnuť  45 dní. To znamená, že ak plánujete dovolenku na viac ako 45 dní a uzatvoríte si poistenie s kratším vycestovaním, po 45 dňoch sa musíte vrátiť do SR a znovu vycestovať. Poprípade si vyberiete poistenie s dobou jedného vycestovania 90 alebo 180 dní  (v takej poisťovni, kde je to možné ) alebo krátkodobé cestovné poistenie presne na počet dní vycestovania, ktoré je finančne náročnejšie.

Pri uzavretí komerčného cestovného poistenia obdržíte asistenčnú kartičku, ktorá obsahuje dôležité telefóne čísla na Nonstop asistenčnú službu. Ihneď po poistnej udalosti je potrebné kontaktovať Asistenčné služby. K dispozícii sú  24 hodín denne. Operátori s vami budú komunikovať v slovenskom jazyku a poradia vám, čo v danej situácii urobiť. Ak ste napr. zaplatili za lieky alebo nejaký lekársky úkon, vypýtajte si doklad, aby Vám ho poisťovňa mohla refundovať.  Samozrejme o danej situácii informujte aj svojho finančného sprostredkovateľa, ktorý Vám bude nápomocný.

Jednoznačne odporúčam, aby ste spolu so svojím finančným konzultantom v dostatočnom časovom predstihu vybrali vhodné cestovné poistenie, ktoré pokryje Vaše potreby a požiadavky.

Jana Ivaničová, produktový manažér pre neživotné poistenie

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
Buďte vždy v obraze

Nechajte si zasielať informáciu vždy, keď budeme mať pre vás niečo nové:

nechajte si zasielať novinky priamo do emailu

podľa výberu

Súvisiace články

Reverzné hypotéky na Slovensku

Opak klasickej hypotéky! Spravidla vlastné bývanie už máte a reverznou hypotékou je možné získať financie v určitej výške hodnoty nehnuteľnosti bez nutnosti jej predaja s možnosťou dožitia. Reverzná hypotéka je finančný produkt, ktorý by mal zabezpečiť dôchodcom dôstojné dožitie prísunom financií, ktoré získajú „výmenou“ svojho bývania za financie slúžiace na zabezpečenie pokrytia nákladov na každodenný život.

Čítať »

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »