fbpx

Cestovné poistenie platné na Slovensku?

Viete, že cestovné poistenie môžete uzavrieť aj pre dovolenku na Slovensku? Väčšina z nás ani nemá tušenie, že cestovné poistenie je možné uzatvoriť i v rámci Slovenska. Kým cestovné poistenie v zahraničí v základe kryje liečebné náklady, na Slovensku sú základom iné riziká. Ktoré sú to?

Na Slovensku nám liečebné náklady pokrýva zdravotné poistenie, preto základom cestovného poistenia na Slovensku je potreba kryť iné riziká.

V prípade ak idete len hory, bude Vám postačovať len tzv. horské poistenie. Toto poistenie kryje náklady v prípade využitia služieb záchrannej horskej služby.

Ak ste viacčlenná rodina, ktorá si zakúpi ubytovanie so stravou na niekoľko dní, vtedy do popredia vstupuje potreba kryť riziko tzv. storna.

Zaplatíte si hotel a deň pred tým, niekto z rodiny ochorie. Čo potom?

Ak zrušíte objednávku niekoľko dní pred plánovaním príchodom, hotel Vám väčšinou nevráti nič (uplatnia si 100% z výšky platby). V takom prípade Vám pomôže poistenie storna. Poisťovňa uhradí náklady za nevyužité služby, ktoré Vám hotel vystornoval. Môže sa Vám vrátiť až 90% zaplatenej platby! Okrem toho v rámci poistenia storna býva často i automaticky poistené riziko predčasného návratu. Dôvodom často býva ochorenie, ktoré prekazí možnosť pokračovať v pobyte. Poisťovňa vráti alikvótnu časť nespotrebovanej sumy za zaplatené služby, prípadne i náklady na cestovné.

Najčastejšie dôvody pre poistné plnenie z poistenia storna

 • vážne akútne ochorenie alebo úraz,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • značná škoda na majetku poisteného alebo spolucestujúceho či trestného činu tretej osoby,
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti,
 • doručenie predvolania poistenému alebo spolucestujúcemu na súdne konanie, ak termín súdneho konania pripadá na čas trvania poistenej cesty,
 • pri individuálnej preprave vážna dopravná nehoda, ktorá znemožní poistenému pokračovať v ceste na zájazd,
 • odcudzenie alebo poškodenie vlastného motorového vozidla poisteného, ktorý mal byť použitý na cestu do cieľovej destinácie poisteného,

Pozor na podmienky uzatvorenie poistenia storna!

Pri poistení storna platí základné pravidlo. Poistenie storna musí byť uzatvorené do 24.00 hod dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni kedy došlo k zaplateniu prvej splátky za objednanú službu (ceny zájazdu/cesty/cestovného lístka). V prípade ak nesplníte túto podmienku v lepšom prípade sa bude uplatňovať tzv. čakacia lehota (napr. poistná ochrana začne platiť až na 10 deň od uzatvorenia poistenia storna). V horšom prípade Vám nevznikne nárok na poistné plnenie z poistenia storna.

Aké riziká je možné poistiť v rámci cestovného poistenia na Slovensku?

 • Horské poistenie,
 • Poistenie storna zájazdu, ubytovania,
 • Poistenie batožiny,
 • Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví,
 • Úrazové poistenie

Aká môže byť cena za cestovné poistenie na Slovensku?

Pre 2 dospelé osoby a 2 neplnoleté deti poistenie za 5 dňový pobyt v hoteli v cene 1000 Eur vyjde od 17,60 Eur. V cene poistenia je:

 • Poistenie storna a prerušenia pobytu do 1000 Eur,
 • Poistenie batožiny do 700 Eur,
 • Horské poistenie 16 600 Eur,
 • Poistenie úmrtia z dôvodu úrazu 1700 Eur a trvalých následkov úrazu 1700 Eur,
 • Poistenie zodpovednosti za škodu do 10 000 Eur,

Nielen cestovné poistenie do zahraničia ale i cestovne poistenie na Slovensku si zaslúži pozornosť. Veď dovolenka na Slovensku stojí často rovnako ako tá v zahraničí.

Porovnajte si cestovné poistenie z pohodlia domova. Porovnávač poistenia porovnáva cenu aj obsah poistných služieb. Porovnejte a vyberte si to najlepšie v našom online porovnávači poistenia a zaplaťte jednoducho platobnou kartou. Všetky dokumenty Vám prídu priamo do mailu.

Autorom článku je Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
Buďte vždy v obraze

Nechajte si zasielať informáciu vždy, keď budeme mať pre vás niečo nové:

nechajte si zasielať novinky priamo do emailu

podľa výberu

Súvisiace články

Reverzné hypotéky na Slovensku

Opak klasickej hypotéky! Spravidla vlastné bývanie už máte a reverznou hypotékou je možné získať financie v určitej výške hodnoty nehnuteľnosti bez nutnosti jej predaja s možnosťou dožitia. Reverzná hypotéka je finančný produkt, ktorý by mal zabezpečiť dôchodcom dôstojné dožitie prísunom financií, ktoré získajú „výmenou“ svojho bývania za financie slúžiace na zabezpečenie pokrytia nákladov na každodenný život.

Čítať »

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »