fbpx

Ako sa správne poistiť proti koronavírusu?

Dopad koronavírusu (COVID 19) na rodinný rozpočet môže byť v niektorých situáciách významný. Vhodným poistením je možné vykryť ako krátkodobé tak i dlhodobé výpadky príjmu.  Ako sa správne postiť?

Dôležité je si vybrať vhodný produkt životného poistenia

Je potrebné poznať rozdiel medzi pojmom epidémia a pandémia. Epidémia je lokálne šírenie infekcie v určitom mieste a čase. V prípade pandémie sa hovorí vtedy ak epidémia prekročila lokálne šírenie a šíri sa neprieč krajinami geograficky na rozsiahlom území celosvetovo.

Práve koronavírus COVID 19 je už pandémiou (epidémiou šíriacou sa celosvetovo). Vyberte si životné poistenie, ktoré nemá výluku na epidémiu alebo pandémiu. Niektoré poisťovne to majú ako hlavnú výluku definovanú vo všeobecných poistných podmienkach. Stretnúť sa môžete i s výlukou len na konkrétne poistené riziko napr. hospitalizáciu v nemocnici.

Poistite si krátkodobé výpadky príjmu

Ochranu pred výpadkom príjmov v rozsahu niekoľkých dní až mesiacov Vám zabezpečia pripoistenia  hospitalizácie v nemocnici alebo práceneschopnosti. Kryjú choroby alebo úrazy.

Vhodným pripoistením je to riziko, ktoré dokáže vykryť hospitalizáciu v nemocnici už od prvého dňa. V prípade pripoistenia práceneschopnosti je vhodná varianta, pri ktorej je definovaná doba trvania práceneschopnosti cca 30 dní s plnením od prvé dňa.

Dôležitým parametrom je i tzv. čakacia doba (doba od začiatku poistenia) počas ktorej ešte nevzniká nárok na krytie pred chorobou. Čím kratšia, tým lepšie. Najkratšia čakacia doba je 2 mesiace. Získate tak krytie s dobrým pomerom ceny a krytia. Pripoistenia však nekryjú dobu, keď sa napr. staráte o dieťa doma (OČR) alebo ste doma na povinnej karanténe. Niektoré poisťovne kryjú i dobu karantény ak vyústi, resp. sa  neskôr potvrdí choroba.

Poistite si dlhodobé výpadky príjmu

Splácate hypotéku, leasing alebo splátku spotrebného úveru. Máte rodinu, resp. na Vašom príjme sú závislé i iné osoby? V takom prípade je vhodné si vybrať pripoistenia invalidity, závažných chorôb alebo úmrtia. Pripoistením závažných chorôb si dokážete zabezpečiť financovanie ťažkého priebehu ochorenia, ktoré môže vyústiť napr. do poškodenia pľúc. Pripoistením invalidity si zabezpečíte dodatočný príjem, ktorý Vám môže pomôcť so splácaním úverov alebo zabezpečí výpadok príjmu blízkej osobe i na niekoľko rokov! Je vhodné si vybrať také pripoistenia, kde je min. čakacia doba (viď vyššie). V prípade invalidity je na výber varianta jednorazového plnenia alebo pravidelnej mesačnej renty. Na výber je tiež možnosť s potvrdenou invaliditou nad 40% alebo nad 70%. Najlacnejšou možnosťou je pravidelná renta s invaliditou nad 70%.

Vaša rodina sa nemusí obávať. I v najhoršom prípade ako je úmrtie, dokáže poisťovňa pomôcť. Pripoistenie úmrtia, a to aj pre prípad koronavírusu (COVID 19) dokáže uhradiť poistné plnenie viacmenej bez obmedzení. Blízkym osobám tak pomôže preklenúť tu najhoršiu situáciu v živote.

Stará či nová poistka?

I pri starej zmluve životného poistenia si môžete pripoistenia doplniť alebo krytie navýšiť. Uzatvorte nové životné poistenie ak chcete mať lepšiu ochranu, a to nie len pre prípad koronavírusu.

Ak chcete mať istotu správneho výberu poistnej ochrany, kontaktujte nášho finančného špecialistu. Pomôže Vám s výberom vhodného produktu pre Vás. Dnes sa to už dá i online, bez stretnutia!

Ing. Tomáš Kročian
Autor je produktovým manažérom Broker Consulting, a.s.

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
Buďte vždy v obraze

Nechajte si zasielať informáciu vždy, keď budeme mať pre vás niečo nové:

nechajte si zasielať novinky priamo do emailu

podľa výberu

Súvisiace články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Čítať »

Legislatívne zmeny v hypotékach od 01.01.2024.

NRSR schválila návrh Vlády Slovenskej republiky z 29.11.2023, jednalo sa o úpravu zákona v oblasti pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií. Tento návrh vstúpil do platnosti od 1. januára 2024.

Čítať »