fbpx
logo Broker Consulting

Rýchly kontakt

Tomáš Diviak, finančný konzultant Broker Consulting

Tomáš Diviak

Naša kancelária:

Sasinková 1D
901 01 Malacky

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako podriadený finančný agent TOM STAR s.r.o., so sídlom Malé Leváre 672, Malé Leváre 908 74, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 259179. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Adrian Lauermann, s.r.o. a Broker Consulting, a.s.