fbpx
logo Broker Consulting

Rýchly kontakt

Marek Radič, realiltný špecialista Broker Consulting

Marek Radič

Naša kancelária:

Mlynské Nivy 73
821 09 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitný špecialista Broker Consulting, a.s.: Marek Radič, IČO: 53961412 so sídlom Hájová 248/8, Kalinkovo 90043.

Všetky práva vyhradené Adrian Lauermann, s.r.o. a Broker Consulting, a.s.