fbpx
logo Broker Consulting

Rýchly kontakt

Karolina Merchel, realiltný špecialista Broker Consulting

Karolina Merchel

Naša kancelária:

Mlynské Nivy 73
821 09 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitný špecialista Karolina Maria Merchel, so sídlom M.R. Štefánika 1260/69 Cífer 919 43, zapísaným v registri Daňového úradu Trnava, IČO: 54156611

Všetky práva vyhradené Adrian Lauermann, s.r.o. a Broker Consulting, a.s.