fbpx

Čo sú ESG investície?

ESG fondy (finančné nástroje) je  nový trend v investovaní.  Čo to vlastne sú ESG fondy? Skratka ESG je vyskladaná zo slov „enviromental“, „social“ a „governance“. Označujú sa aj ako fondy zodpovedného alebo spoločensky zodpovedného investovania. Áno ide o novú (módnu?) vlnu v investovaní. Očakáva sa však, že v najbližších rokoch sa ESG fondy zmenia na bežnú, štandardnú a väčšinovú formu investovania.

O čo teda vlastne ide v tomto type investovania?

ESG investície sú

ENVIROMENTAL – životné prostredie.  V súčasnosti je aktuálna otázka: Ako správne a lepšie pristúpiť k ochrane životného prostredia? Je najvyšší čas sa tejto téme vážne venovať. Čokoľvek dnes urobíme v prospech ochrany životného prostredia , v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti sa nám to vráti. Naša planéta je jediné miesto, ktoré máme a kde existujeme. Zaslúži si lepšiu ochranu. Preto aj v oblasti investícií sú pre zodpovedných klientov/investorov prijateľnejšie také finančné nástroje, ktoré zohľadňujú kladný vzťah k životnému prostrediu.  Je to možnosť výberu fondov, ktoré investujú do cenných papierov spoločností, zodpovedne pristupujúcich k životnému prostrediu. Spoločností, ktoré produkujú menšie (alebo žiadne) množstvo škodlivých emisií, využívajú „zelené“ energie a pod.

SOCIAL –manažment práce, zdravia, bezpečnosti atď. V sociálnej oblasti sú to spoločnosti, ktoré zodpovedne pristupujú k svojim zamestnancom. Nezneužívajú napr. detskú prácu, alebo nejakou inou formou nezneužívajú či nediskriminujú zamestnancov.

GOVERNANCE – rozmanitosť vedenia, odmeňovania…. predstavuje zodpovedné riadenie spoločností, ktoré spočíva hlavne v úplnej transparentnosti, nulovej tolerancii ku korupcii a pod.

ESG fondy   sa stávajú vyhľadávanými vo svete investovania práve kvôli týmto trom aspektom. Nejde len o „zelené investovanie“. Je potrebné sa pozrieť na rating fondov. Jeden z najväčších globálne uznávaných ESG ratingov je MSCI ESG Rating. Hodnotí spoločnosti ako aj samotné podielové fondy a ETF. Zelená sú lídri, žltá označuje priemerné spoločnosti  z hľadiska ESG a ružová zaostávajúce spoločnosti.

Pohľad investora

Približne 20 % klientov, ktorí doteraz vôbec neinvestovali do podielových fondov oslovila práve myšlienka investovať do ESG fondov.

Aj keď si to možno neuvedomujeme, správcovia investičných fondov patria vo veľa spoločnostiach k významným akcionárom, ktorí môžu ovplyvniť ďalšie fungovanie danej spoločnosti, prípadnú zmenu v smerovaní v sociálnej oblasti a v oblasti ochrany životného prostredia.

Z pohľadu investora je však potrebné tiež uviesť, že ESG fondy sú finančné nástroje vhodné pre klientov, ktorí očakávajú priemerné zhodnotenie. Práve orientácia na zodpovedné investovanie si vyžaduje pomerne vysoké náklady na jej realizáciu. Takéto spoločnosti môžu byť v strate, čo môže negatívne ovplyvniť hodnotu ich akcií na trhoch, nemusia (aj dlhodobo) vyplácať dividendy, ktoré budú používať práve na rozvoj a ďalšie investície do firmy. Je však veľká pravdepodobnosť, že práve tento prístup prinesie ESG fondom v budúcnosti výhodu, ktorá sa premietne do primeranej (lepšej?) výkonnosti oproti tzv. „špinavej“ konkurencii.

To nie je všetko

V Broker Consulting sa budeme téme ESG investícií naďalej venovať. Slovenská asociácia správcovských spoločností pripravuje zmenu vo vykazovaní fondov tak, aby sa dali identifikovať ESG fondy. Dnes to na prvý pohľad nemusí byť úplne jasné, ktorý z fondov je ESG. Niektoré fondy, napr. Amundi Funds Global Ecology ESG (ISIN LU1883318740) má označenie ESG už vo svojom názve.

ESG fondy sú horúcou novinkou vo svete investovania. Byť ekologický, tolerantný a spravodlivý je štýlové. Pred investovaním je dôležité sa oboznámiť so všetkými informáciami a vybrať investičnú stratégiu vhodnú pre vaše konkrétne investičné ciele.

Ing. Róbert Vitkovský, produktový manažér Broker Consulting, a.s.

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
Buďte vždy v obraze

Nechajte si zasielať informáciu vždy, keď budeme mať pre vás niečo nové:

nechajte si zasielať novinky priamo do emailu

podľa výberu

Súvisiace články

Reverzné hypotéky na Slovensku

Opak klasickej hypotéky! Spravidla vlastné bývanie už máte a reverznou hypotékou je možné získať financie v určitej výške hodnoty nehnuteľnosti bez nutnosti jej predaja s možnosťou dožitia. Reverzná hypotéka je finančný produkt, ktorý by mal zabezpečiť dôchodcom dôstojné dožitie prísunom financií, ktoré získajú „výmenou“ svojho bývania za financie slúžiace na zabezpečenie pokrytia nákladov na každodenný život.

Čítať »

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »