fbpx

Ako si vybrať dobré cestovné poistenie?

Cestovanie či už po Slovensku alebo po svete berieme ako samozrejmosť. Niekto uprednostňuje auto, iný lietadlo či loď. Občas si odskočíme len pár dní a niekedy je to na pár mesiacov. Pred tým, než sa vyberieme na potulky svetom, uistime sa, že máme vhodné cestovné poistenie. Pretože, keď sa už niečo stane napr. úraz, krádež batožiny, či my spôsobíme škodu na majetku, je už neskoro zisťovať, že ktorá poistka nám takéto škody uhradí.

Pred výberom vhodného produktu cestovného poistenia je potrebné si zodpovedať tieto otázky:

Kam cestujete?

Dôležitá ja cieľová krajina a v prípade, ak je to cez viacero krajín, tak i štáty cez ktoré sa prechádza. Základné členenie produktov cestovného poistenia je  podľa  územnej platnosti a to:  Slovensko, Európa alebo Svet. V závislosti od územnej platnosti nasleduje výber produktu a krytia.

Kryté rizikáSlovenskoZahraničie
Liečebné nákladyNie je predmetom krytia cestovného poistenia, keďže sú hradené zo zdravotného poisteniaZáklade krytie cestovného poistenia do limitu poistnej sumy uvedenej na zmluve zvyčajne sa sumy pohybujú od 30 000 EUR do výšky skutočných nákladov bez limitov krytia
Úrazové poistenieväčšinou ako pripoistenieväčšinou ako pripoistenie
Poistenie do hôrväčšinou ako základné krytieväčšinou ako súčasť poistenia
Storno službväčšinou ako pripoistenieväčšinou ako pripoistenie
Poistenie batožinyväčšinou ako pripoistenieväčšinou ako pripoistenie
Zodpovednosť za škoduväčšinou ako pripoistenieväčšinou ako pripoistenie

Ako dlho budete v zahraničí?

Doba vycestovania, je druhým dôležitým faktorom. Do tejto lehoty,  je potrebné započítať nielen dobu pobytu, ale aj dobu trvania cesty do cieľovej destinácie a taktiež aj i dobu trvania cesty naspäť do miesta trvalého bydliska, t. j. na územie Slovenskej republiky. Pri celkovej dobe do 30 dní je vhodným produktom krátkodobé cestovné poistenie, ktoré sa uzatvára na konkrétne časové obdobie teda od – do. Výhodou je nízke poistné. V prípade dlhšieho pobytu ako 30 dní, alebo keď  neviete presne, kedy sa vrátite zo zahraničia alebo reťazového (viacnásobného) vycestovania, je vhodným produktom tzv. celoročné poistenie. To sa uzatvára na jeden rok s automatickým predlžovaním (prolongáciou) poistenia na ďalší rok. Podmienkou tohto typu poistenia je však podmienka vrátenia sa naspäť do vlasti po 45/60/90 dňoch pobytu v zahraničí.

Akú činnosť budete vykonávať?

Väčšina cestuje do zahraničia oddýchnuť si, zrelaxovať sa, jednoducho povedané dovolenkovať. Avšak niektorí sa vydajú do zahraničia za prácou. No a  najmä v prípadoch manuálnej práce, je potrebné  zistiť, či daná pracovná činnosť bude v dojednanom poistení zahrnutá. Podobne je to v prípadoch, ak na dovolenke plánujeme vykonávať rizikový šport. Rizikové športy (napr. jachting, horolezectvo) a rizikové pracovné činnosti (napr. práca vo výškach, či v hĺbkach) sa zvlášť pripoisťujú, no a niektoré takéto činnosti môžu byť úplne vylúčené z poistenia u niektorých poisťovní. Pravdou však je aj fakt, že niektoré športy a pracovné činnosti v niektorých poisťovniach sú rizikové a v niektorých nie.

Cestuje sám, s rodinou alebo so skupinou?

Cestovné poistenie sa uzatvára ako individuálne, rodinné alebo skupinové. Výhodou rodinného alebo skupinového poistenia je výhodnejšia cena za poistenie (zľava za rodinu alebo skupinu).

Je cieľová krajina bezpečná?

Sledujte či cieľová krajina je bezpečná na cestovanie. V prípade, ak MZV SR označilo cieľovú krajinu za rizikovú zvážiť vycestovanie! Poistné krytie v takom prípade nemusí platiť. Aktuálny zoznam rizikových krajín vedie MZV SR na svojich webových stránkach (https://www.mzv.sk v menu CESTOVANIE-KRÍZOVÉ SITUÁCIE A RIZIKOVÉ OBLASTI).

Kryje cestovné poistenie COVID-19?

Novšie produkty cestovného poistenia umožňujú poistenie rizík spojených s diagnostikovaním či liečbou ochorenia COVID-19. Riziká, ktoré je možné si poistiť v súvislosti s COVID-19 sú liečebné náklady i v rizikových krajinách, náklady za povinnú karanténu, predčasný alebo oneskorený návrat do vlasti po skončení karantény. Dôležité je to najmä v dnešnej situácii, keďže viaceré krajiny podmienili vstup a pobyt v krajine práve s cestovným poistením, ktoré kryje i COVID-19.

Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér, Broker Consulting, a.s.

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
Buďte vždy v obraze

Nechajte si zasielať informáciu vždy, keď budeme mať pre vás niečo nové:

nechajte si zasielať novinky priamo do emailu

podľa výberu

Súvisiace články

Reverzné hypotéky na Slovensku

Opak klasickej hypotéky! Spravidla vlastné bývanie už máte a reverznou hypotékou je možné získať financie v určitej výške hodnoty nehnuteľnosti bez nutnosti jej predaja s možnosťou dožitia. Reverzná hypotéka je finančný produkt, ktorý by mal zabezpečiť dôchodcom dôstojné dožitie prísunom financií, ktoré získajú „výmenou“ svojho bývania za financie slúžiace na zabezpečenie pokrytia nákladov na každodenný život.

Čítať »

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »